Sprężone powietrze jest jednym z kluczowych nośników energii w wielu gałęziach przemysłu. Dlatego urządzenia do wytwarzania i uzdatniania powietrza są niezwykle ważnym elementem w gospodarce energetycznej każdego przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości i stopnia automatyzacji.

Dominacja sprężarek tłokowych należy do przeszłości. Sprężarki śrubowe przejęły wiodącą rolę w
aplikacjach od 5,5 kW do 250 kW mocy silnika. Sprężarki śrubowe pomimo stosunkowo młodego wieku przechodzą stale przeobrażenia i ulegają procesom modernizacji. Jedną z nowelizacji, które zadomowiły się na dobre na rynku jest płynna regulacja obrotów stosowana w wypadku kiedy zapotzebowanie na sprężone powietrze waha się w znacznych granicach, a sterowniki nadrzędne polepszają stopień wykorzystania większej ilości sprężarek pracujących w jednym systemie.

Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę zawiera zanieczyszczenia stałe oraz wodę. Sama sprężarka również stanowi źródło zanieczyszczeń (olej, produkty zużycia). Zatem po sprężeniu do
instalacji przepływa powietrze zawierające parę wodną, pyły, pary oleju i niewielkie ilości agresywnych gazów. Dlatego też bardzo ważne jest stosowanie urządzeń uzdatniania powietrza po jego sprężeniu.